Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » Zarz?dzenie Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powo??ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo??u Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

Zarz?dzenie Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powo??ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo??u Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zmianami) postanawiam:

§ 1

Powołać komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2015-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.