Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/206/2004

Uchwa??a nr XX/206/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/206
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XX/206/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na okres czerwiec 2004 do czerwiec 2005 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

        Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XX/206/2004 Rady Miejskiej Leszna

 z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w  sferze pożytku publicznego .

 

Zgodnie z treścią art.5 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

            Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt  1 lit. d oraz art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych istnieje możliwość powierzania i wspierania  zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie i dofinansowanie ich realizacji.

Dotychczasowe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi sugeruje kontynuację już wypracowanych form współpracy. Realizacja tej uchwały pozwoli pełniej wykorzystać  instytucje pożytku publicznego w zaspokajaniu potrzeb społecznych naszego miasta. Organizacje te realizują zadania w zakresie: ochrony praw dziecka, ochrony rodziny, łagodzenia skutków biedy, bezrobocia, profilaktyki uzależnień, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań obywatelskich, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu i innych.

 Uchwała ta porządkuje pod względem prawnym, merytorycznym i finansowym współpracę organów samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Uwzględniając powyższe, oraz zapis art. 5 ust. 3 ustawy zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Opracował: MOPR


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.