Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Boles??awa Chrobrego w Lesznie wraz z infrastruktur? towarzysz?c?"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Boles??awa Chrobrego w Lesznie wraz z infrastruktur? towarzysz?c?"


Zamawiający - Miasto Leszno działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że złożono dwie oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i terminu wykonania robót.
Poniżej przedstawiamy wykaz Wykonawców, których oferty nie podległy odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją. 

L.p.
Wykonawca
cena
ofertowa
brutto
[zł]
termin wykonania robót
[dni kalend.]
Suma punktów
Pkt [pkt]
1
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 PRUSZKÓW
5.286.784,69
150
93,01
2
KONSORCJUM:
Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Sp.J. - LIDER
ul. Wrocławska 111
56-200 Góra
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. - PARTNER
ul. gen. Józefa Bema 33
64-100 Leszno
4.864.337,53
185
94,25

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Zamawiający postanowił:
Wybrać ofertę złożoną przez Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Sp. J. – Lider
ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. - Partner
ul. gen. Józefa Bema 33, 64-100 Leszno
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów i nie podlegała odrzuceniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2015-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.