Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXI/213/2004

Uchwa??a nr XXI/213/2004

Numer uchwa??y: 2004/21/213
Numer sesji: 21
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A  nr XXI / 213 /2004      

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie

wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana

Piotra KOIS

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001roku ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. nr 95, poz. 602 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Stwierdza się wstąpienie w mandat radnego Pana Piotra KOIS w  okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 8 KWW Liga Mieszkańców Leszna, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

Przewodniczący

 

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech RAJEWSKI
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.