Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/209/2004

Uchwa??a nr XX/209/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/209
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

UCHWAŁA   nr XX/209/2004 

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych będących ich  użytkownikami wieczystymi.

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 68 ust.1 pkt.  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 ze zmianami ), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

Wyraża się  zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % ceny dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz  niżej wymienionych spółdzielni mieszkaniowych  będących użytkownikami  wieczystymi gruntu w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych :

 

1). Spółdzielni Mieszkaniowej „ BUDOWLANI ” w Lesznie  w odniesieniu do 

      zabudowanych nieruchomości  położonych w Lesznie przy ul. Ostroroga,

      oznaczonych  działkami

 

                       nr 39/62 ark. mapy 16 o pow. 0,47.52 ha

 zapisanej w księdze wieczystej  KW Nr  42020

 

                       nr 39/64 ark. mapy 16 o pow. 017.18 ha

                       zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 42021 ,

 

 

 2). Spółdzielni Mieszkaniowej „ PRZYLESIE ” w Lesznie w odniesieniu do

      zabudowanych nieruchomości  położonych w Lesznie :

 

-          przy ul. Studziennej nr 3-15 , oznaczonej działkami nr 5/1, 4/1, 2/12, 3/2 ark. mapy 18 o łącznej powierzchni 0,75.16 ha ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 21371 ,

 

 

-          przy ul. Zamenhofa nr 1-24 , oznaczonej działkami nr  28/119, 28/118,26/59, 26/60 ark. mapy 123 o łącznej powierzchni 1,38.10 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44130 ,

 

 

-          przy ul. Zamenhofa nr 26-86 , oznaczonej działkami nr 17/50,20/19,20/20,37/23, 37/25 , 32/26, 31/22, 36/6 ark. mapy 94 , działkami nr 26/66, 25/15, 8/3, 8/6,9/3, 9/17,27/3,9/21, 7/9, 26/63, 26/43, 26/40,28/121,28/53 ark. mapy 123 o łącznej powierzchni 3,92.74 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44132, 

 

-          przy ul. Zamenhofa nr 88-106 , oznaczonej działkami nr  23/50, 23/48, 38/8,23/52,31/15,31/16 ark. mapy 94 o łącznej powierzchni 1,02.20 ha ,

      ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44131 ,

 

-          przy ul. Rejtana 5-27 , oznaczonej działkami nr 12/105, 12/92, 12/14, 12/91, ark. mapy 125 , działkami nr 11/94 ,11/97, 11/16, 11/82, 11/84, 11/89 ark. mapy 123 o łącznej powierzchni 1,09.92 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44133

 

-          przy ul. Rejtana nr 28-39 , oznaczonej działką nr 12/100 ark. mapy 125 o powierzchni 0,54.62 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44134 ,

 

-          przy ul. Rejtana nr 40-52 , oznaczonej działkami nr 12/99, 13/26 ark. mapy 125 o łącznej powierzchni 0,51.11 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44135,

 

-          przy ul. Rejtana  nr 53-63 ,  oznaczonej działkami nr 13/28 , 34/20, 35/30, 35/55,35/48,14/17 ark. mapy 125 o łącznej powierzchni 0,65.77 ha , ujawnionej w  księdze wieczystej KW Nr 44136 ,

 

-          przy ul. Rejtana nr 64-74 , oznaczonej działkami nr 14/18 , 35/51, 35/57 ark. mapy 125 o łącznej powierzchni 0,60.10 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44137 .

 

3.      Spółdzielni Mieszkaniowej „ OGRODY ” w Lesznie , w odniesieniu do zabudowanych nieruchomości położonych w Lesznie :

 

-          Os. Ogrody nr 4-8  , oznaczonej działką  nr  2/65 ark. mapy 42 o powierzchni 0,32.97 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 20201,

 

-          Os. Ogrody nr 9-13 , oznaczonej działką nr 2/63 ark. mapy 42 o powierzchni 0,33.77 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 20212,

 

 

-          Os. Ogrody nr 14-18, oznaczonej działkami nr 2/67, 2/69 ark. mapy 42 o łącznej powierzchni 0,39.50 ha , ujawnionej w księdze wieczystej Kw Nr 20213,

 

-          Os. Ogrody nr 25-29 , oznaczonej działką nr 2/28 ark. mapy 42 o powierzchni 0,23.80 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 37515,

 

 

-          Os. Ogrody nr 30-32 , oznaczonej działkami nr 2/24, 2/29 ark. mapy 42 o łącznej powierzchni 0,21.62 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 20984 ,

 

-          Os. Ogrody nr 19-21, oznaczonej działkami nr 2/15, 2/70 ark. mapy 42  o łącznej powierzchni 0,15.46 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 20215

 

-          Os. Wieniawa nr 22-31 , oznaczonej działką nr 1/8 ark. mapy 36 o powierzchni 0,83.19 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 22651 .

     

   

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

  

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały  nr XX/209/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych  na rzecz spółdzielni mieszkaniowych będących ich  użytkownikami wieczystymi .

 

 

 

 

             W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z art. 32 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami)  nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż gruntu następuje wówczas w  drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 5 w/cyt. ustawy .

Cenę sprzedaży gruntu ustala się stosownie do art. 67 ust.3  tj. w wysokości nie niższej niż jej wartość .    

W przypadku, gdy użytkownikiem wieczystym gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi jest spółdzielnia mieszkaniowa , która  ubiega się o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych , wówczas  przy sprzedaży gruntu  zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami  prezydent miasta może  udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej temu podmiotowi . 

            Z wnioskami o udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych zwróciły się 3 spółdzielnie mieszkaniowe, a mianowicie Spółdzielnia Mieszkaniowa „ BUDOWLANI ” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYLESIE” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „ OGRODY ”.

Z uwagi na to ,że udzielenie bonifikaty w cenie  sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego  jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa  znajduje uzasadnienie w przepisach prawa , dlatego proponuję udzielenie tym podmiotom 80% bonifikaty w cenie sprzedaży gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych .

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

Opracował :

 

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.