Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/334/2005

Uchwa??a nr XXX/334/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/334
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  nr XXX/ 334/ 2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie założenia ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum Mechatronicznego.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 5a oraz art. 58 ust. 1 i 6  ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.  Dz. U. z 2004 r. Nr  256 

poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 12 pkt. 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się:

 

                                                                       § 1

 

Z dniem 01 września 2005 r. zakłada się ponadgimnazjalne czteroletnie Technikum Mechatroniczne.

 

                                                                       § 2

 

Technikum Mechatroniczne  wchodzi w skład i działa w ramach statutu Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie ul. Narutowicza 74a.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                              Wiceprzewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej Leszna

 

         Franciszek TOMCZAK

 

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie do Uchwały nr XXX/334/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie założenia ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum Mechatronicznego.

 

 

 

 

Propozycja założenia ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum Mechatronicznego wynika z dużego zainteresowania młodzieży zawodem łączącym w sobie elementy elektroniki i mechaniki. Szkoła kształcić będzie w zawodzie technik mechatronik.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 5c pkt. 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy o systemie oświaty założenie szkoły należy do kompetencji Rady Miejskiej realizującej zadania powiatu. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zawody, w  których będzie kształcić szkoła ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z  Prezydentem Miasta po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia. Instytucje te pozytywnie zaopiniowały kształcenie w w/w zawodzie.

 

 

 

Opracował:                                                                     

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.