Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/186/2004

Uchwa??a nr XX/186/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/186
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała nr XX/186/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie  zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

           

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe w wysokości  536.000,00 zł ( słownie: pięćset  trzydzieści  sześć  tysięcy  złotych  00/100 )   na lata 2005 – 2007 na zakup urządzeń do pobierania opłat za parkowanie wraz z wyposażeniem dodatkowym .

 

§  2

 

Spłata zobowiązania nastąpi z dochodów własnych gminy w następujący sposób:

1)  w roku 2005 -  201.000,00 zł

2)  w roku 2006 -  201.000,00 zł

3) w roku  2007 -  134.000,00 zł

 

 

 

§  3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§  4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                         Wojciech Rajewski                                                                                                                                                           

 

 

 

  

                  

Uzasadnienie

do Uchwały nr XX/186/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie  zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

           

            Zgodnie z wcześniejszymi informacjami i zapowiedziami postanawia się  wprowadzić od dnia 2 sierpnia 2004 roku pobieranie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą  urządzeń do poboru tych opłat tj. parkomatów.  Dla prawidłowej obsługi  Strefy  niezbędny jest  zakup 26 parkomatów wraz z wyposażeniem dodatkowym, na który składają się 1 komputer centralny, 500 szt. kart elektronicznych wraz z ładowarkami, 5 szt. zapasowych kaset monetowych i 5 szt. zapasowych akumulatorów. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej koszt brutto w/w zakupu wyniesie 733.220,00 zł i rozłożony jest na  36 miesięcy w następujący sposób:

a)     w roku 2004  podatek VAT od całej wartości plus 4/36 wartości netto co daje wartość 200.000,00 zł.

b)     w roku 2005  12/36 wartości netto co daje wartość 201.000,00 zł

c)      w roku 2006  12/36 wartości netto co daje wartość 201.000,00 zł

d)     w roku 2007    8/36 wartości netto co daje wartość 134.000,00 zł

 

Na Placu Metziga opłaty będą nadal pobierane za pomocą istniejących urządzeń.

 

Podjęcie uchwały  umożliwi Prezydentowi Miasta podpisanie umowy z wybranym dostawcą tych urządzeń – Firmą  SIEMENS POLSKA Sp.z o.o.

 

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.