Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/333/2005

Uchwa??a nr XXX/333/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/333
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  nr XXX/ 333 /2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ogrodniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i  ustawy  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 5 ust. 5a,

art. 58 ust. 1 i 6, art. 59 ust. 6, ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.  Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), art. 2c ust. 5 ustawy z dnia

8 stycznia  1999 r.  Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. 

Nr 12 poz. 96 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

                                                                       § 1

 

Przekształca się z dniem 01 września 2005 roku Policealne Studium Ogrodnicze będącą dotychczasową ponadpodstawową Szkołą Średnią Zawodową  w ponadgimnazjalną Policealną Szkołę Zawodową.

 

                                                                       § 2

 

Policealna Szkoła Zawodowa wchodzi w skład i działa w ramach statutu

Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie ul. 1-go Maja 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                              Wiceprzewodniczący

          Rady Miejskiej Leszna

 

         Franciszek TOMCZAK

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXX/ 333 /2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ogrodniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.

 

 

             Przepisy dotyczące ostatniego III etapu reformy systemu Edukacji nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego (Radę Miejską) obowiązek przekształcenia z dniem 01 września 2005 r. dotychczasowych ponadpodstawowych Szkół Policealnych w ponadgimnazjalne Policealne Szkołę Zawodową.

            Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zawody,

w których kształci szkoła ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydentem Miasta Leszna po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przewiduje się, że szkoła kształcić będzie w zawodzie technik architektury krajobrazu.

 

 

Opracował:                                                                                 

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.