Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/440/2006

Uchwa??a nr XXXVI/440/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/440
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr XXXVI/440/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO.

 

 

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

i  § 14 pkt 3 załącznika nr 6 do Statutu Leszna Regulaminy Komisji Rady Miejskiej w  związku z § 10 ustęp 1 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z dnia 24 sierpnia 1999 roku Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Skargę Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2006 roku na Prezydenta Miasta Leszna uznać za bezzasadną.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXXVI/440/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO.

 

 

                  

                        Podczas obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej Leszna Pan Zbigniew SOBOCIŃSKI zamieszkały w Lesznie przy ulicy Niepodległości złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna skargę na Prezydenta Miasta Leszna za brak właściwego nadzoru nad działalnością MZBK w Lesznie.

           Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna w dniu 6 lutego br. przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, która wyłoniła ze swego składu Zespół w celu rozpatrzenia skargi.

           Zespół w składzie Agnieszka IGNYŚ – przewodnicząca, Franciszek TOMCZAK – członek i Maciej WIŚNIEWSKI - członek spotkał się dwukrotnie, zapoznając się z historią korespondencji między Prezydentem Miasta Leszna a Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie.

Na podstawie analizy dokumentacji Zespół stwierdził, co następuje:

- zarzut braku nadzoru Prezydenta nad działalnością MZBK w Lesznie należy uznać za niezasadny, co obrazuje przedstawiona dokumentacja wskazująca na prawidłowy i  rzeczowy nadzór Prezydenta.

                        Podczas posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 21 marca br. Zespół zaprezentował Komisji swoje stanowisko w sprawie, które zostało przyjęte jednomyślnie.

Zarzut braku nadzoru ze strony Prezydenta nad działalnością Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie uznano za nieuzasadniony.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Komisja Praworządności

i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.