Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXV/419/2006

Uchwa??a nr XXXV/419/2006

Numer uchwa??y: 2006/35/419
Numer sesji: 35
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXV/419/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności

Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za rok 2005.

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Rada Miejska Leszna przyjmuje Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005.

2.      Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                               Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

do Uchwały nr XXXV/419/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności

Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za rok 2005.

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Prezydent składa Radzie Miejskiej Sprawozdanie

z działalności „Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ...”  za rok ubiegły.

Sprawozdanie to następnie ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

W związku z powyższym przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę o jej podjęcie.

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Zarządzania Kryzysowego

i Ochrony Ludności

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.