Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/252/2004

Uchwa??a nr XXIV/252/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/252
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

UCHWAŁA NR XXIV/252/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz użytkowników wieczystych

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami),art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny dla niżej wymienio- nych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych położonych przy n/w ulicach:

1)      Szwedzkiej ozn. dz. nr 71/2 ark.m. 31B o pow. 632 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23041

2)      Solskiego ozn. dz. 64/12 ark.m. 41 o pow. 236 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34020

3)      Solskiego ozn. dz. 64/37 ark.m. 41 o pow. 247 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 33865

4)      Saperskiej ozn. dz. 50/2 ark.m. 87 o pow. 486 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13206

5)      Francuskiej ozn. dz. 52/4 ark.m. 31B o pow. 432 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 26887

6)      Francuskiej ozn. dz. 12/16 ark.m. 31B o pow. 539 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 32130

7)      Ogińskiego ozn. dz. 65/87 ark.m. 41 o pow. 322 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 33987

8)      Duńskiej ozn. dz. 37/7 ark.m. 31B o pow. 385 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34974

9)      Korfantego ozn. dz. 1/112 ark.m. 14 o pow. 379 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34616

10)  Górna ozn. dz. 53/26 ark.m. 10 o pow. 330 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36970

11)  Górna ozn. dz. 53/28 ark.m. 10 o pow. 313 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36972

12)  Górna ozn. dz. 53/32 ark.m. 10 o pow. 320 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36975

13)  Górna ozn. dz. 53/24, 53/38, 53/40 o łącznej pow. 437 m2 zapisanych w  księdze wieczystej KW nr 36968

14)  Ćwiklińskiej ozn. dz. 2/16 ark.m. 40 o pow. 354 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 32123

15)  Chocimskiej ozn. dz. 237/43 ark.m. 107 o pow. 787 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23237

16)  Narutowicza ozn. dz. 1/137 ark.m. 14 o pow. 377 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36919

17)  Narutowicza ozn. dz. 1/136 ark.m. 14 o pow. 377 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24392

18)  Narutowicza ozn. dz. 1/133 ark.m. 14 o pow. 565 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36915

19)  Przybyszewskiego ozn. dz. 65/112, 65/117 ark.m. 41 o pow. 354 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 39919

20)  Belgijska ozn. dz. 63/3 ark.m. 31B o pow. 411 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34115

21)  Rataja ozn. dz. 1/65 ark.m. 14 o pow. 291 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 38102

22)  Litewska ozn. dz. 56/7 ark.m. 31B o pow. 454 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 29841

23)  Leśna Osada ozn. dz. 12/58 ark.m. 125 o pow. 854 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 44733

24)  Leśna Osada ozn. dz. 12/106 i 12/107 ark.m. 125 o łącznej pow. 1002 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW nr 44726

25)  Grunwaldzka ozn. dz. 19/4 ark.m. 44 o pow. 406 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 10792

26)  Na Skarpie ozn. dz. 58/109 ark.m. 41 o pow. 114 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 40105

27)  Niepodległości ozn. dz. 14/72 ark.m. 43 o pow. 504 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20037

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

      § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

    Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXIV/252/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 

            Z wnioskiem o nabycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

            Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) umożliwia użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste, co wynika z art. 32 ust. 1.

W takim przypadku sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej

stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stosownie do art. 68 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy Prezydent Miasta Leszna może udzielić za zgodą Rady bonifikatę od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, który jednocześnie zgodnie z umową, zabudował nieruchomość budynkiem mieszkalnym.

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.