Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/239/2004

Uchwa??a nr XXIV/239/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/239
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXIV/ 239/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2004.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/145/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2004 § 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się na rok 2004 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
w następującej wysokości:

 

1.      Miejski Zakład Komunikacji

• od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 kwietnia 2004 roku

-         przewozy w komunikacji miejskiej –  1,59 zł na 1 wozokilometr

-         przewozy osób niepełnosprawnych –  1,12 zł na 1 wozokilometr

• od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku

-         przewozy w komunikacji miejskiej –  1,70 zł brutto na 1 wozokilometr

-         przewozy osób niepełnosprawnych –  1,20 zł brutto na 1 wozokilometr”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XXIV/ 239/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2004.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2004 roku – zmiana dotyczy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od dnia 1 maja 2004 roku dotacja przedmiotowa została opodatkowana 7% podatkiem VAT. Wobec powyższego zasadne jest zwiększenie stawki jednostkowej (ubruttowienie o podatek VAT) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, aby utrzymać dotację netto na obecnym poziomie.

Przy określeniu stawki jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia wysokości dotowanej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji uwzględniono zasadę wynikającą z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                 1.950.000 zł

            - po zmianach                       2.034.000 zł

            - zwiększenie                             84.000 zł

 

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.