Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVI/278/2004

Uchwa??a nr XXVI/278/2004

Numer uchwa??y: 2004/26/278
Numer sesji: 26
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXVI/278/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XX/187/2004 Rady Miejskiej Leszna

         z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia

                     zobowiązań finansowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XX/187/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych § 1 przyjmuje brzmienie:

 

„Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) na rok 2005 na realizacją następującego zadania:

 

„Trasa W-Z – przebudowa wiaduktu drogowego im. Gen. Grota Roweckiego w Lesznie – estakada północna”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr XXVI/278/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XX/187/2004 Rady Miejskiej Leszna

         z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia

                     zobowiązań finansowych.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/187/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie: „Trasa W-Z – przebudowa wiaduktu im. Gen. Grota Roweckiego w Lesznie – estakada północna” w kwocie 2.800.000 zł.

Uchwałą nr XXIV/240/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004 dokonano zwiększenia wydatków na zadaniu o kwotę 3.000.000 zł. Jednocześnie dokonano stosownych korekt w latach następnych.

Z uwagi na fakt, iż zwiększono środki własne w roku 2004 należy zmniejszyć kwotę zaciągnięcia zobowiązań na rok 2005.

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                                                 

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.