Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » ZARZ?DZENIE NR 109/2015 Prezydenta Miasta Leszna, z dnia 18 marca 2015r. w sprawie powo??ania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert z??o??onych w otwartym konkursie ofert na realizacj? I etapu Programu ??Wychowanie wodne? zawartego w uchwale Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 r. w sprawie przyj?cia Programu ??Wychowanie wodne?.

ZARZ?DZENIE NR 109/2015 Prezydenta Miasta Leszna, z dnia 18 marca 2015r. w sprawie powo??ania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert z??o??onych w otwartym konkursie ofert na realizacj? I etapu Programu ??Wychowanie wodne? zawartego w uchwale Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 r. w sprawie przyj?cia Programu ??Wychowanie wodne?.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.) oraz uchwały nr XLII/559/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015, postanawiam:
§ 1
1. Powołuję Komisję Konkursową celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację I etapu Programu „Wychowanie wodne” zawartego w uchwale Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 r.,w następującym składzie:

1.1. Przedstawiciel Prezydenta:
Piotr Jóźwiak – Zastępca Prezydenta Miasta Leszna - przewodniczący Komisji
1.2. Przedstawiciel Wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za ocenianą grupę wniosków:
Lucjan Rosiak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna – członek Komisji.
1.3. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, których zadania są zbieżne z zakresem merytorycznym ocenianej grupy wniosków:
Agnieszka Gałka (Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP ) – członek Komisji
Wiesław Rafał Wilczkowiak (Stowarzyszenie „Działajmy dla Leszna”) – członek Komisji

§ 2
Komisja działa na podstawie Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Wyniki pracy w formie pisemnej Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.Prezydent Miasta Leszna

Łukasz BorowiakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2015-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.