Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/237/2004

Uchwa??a nr XXIV/237/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/237
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A nr XXIV/237/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.

 

 

        Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze  zmianami) oraz §  11 Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), uchwala  się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

 

Rada Miejska w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Leszna wybrała Pana

 

 

Ryszarda SUDOLSKIEGO 

 

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna                                                                                                                                               

     Wojciech RAJEWSKI             

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXIV/237/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

                        Statut Leszna w § 11 ustala liczbę dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Leszna. W związku z tym, że obecnie jest tylko jeden wiceprzewodniczący powstała konieczność przeprowadzenia wyboru celem uzupełnienia liczby wiceprzewodniczących do wskazań statutowych.

                        Zgodnie z zapisami artykułu 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym wybór ten dokonywany jest w głosowaniu tajnym.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowało:

Biuro Rady Miejskiej

Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.