Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » ZARZ?DZENIE NR 94/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie powo??ania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosk??w o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

ZARZ?DZENIE NR 94/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie powo??ania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosk??w o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 19 c ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz § 6 ust. 4 Uchwały Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 254, poz.4016) postanawiam:


§ 1
Powołuję Komisję ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w następującym składzie:
1. Piotr Jóźwiak - II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna - przewodniczący Komisji,
2. Zbigniew Białas - Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna - członek Komisji,
3. Lucjan Rosiak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna - członek Komisji,
4. Rafał Zalesiński – Radny Rady Miejskiej Leszna – członek Komisji,
5. Anna Szymańska – Przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna - sekretarz Komisji

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.


§ 3
Wyniki pracy, w formie pisemnej, Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2015-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.