Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVI/279/2004

Uchwa??a nr XXVI/279/2004

Numer uchwa??y: 2004/26/279
Numer sesji: 26
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXVI / 279 / 2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2005.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku
Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się na rok 2005 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
w następującej wysokości:

 

1.      Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto

-         przewozy w komunikacji miejskiej –  1,87 zł na 1 wozokilometr

-         przewozy osób niepełnosprawnych –  1,58 zł na 1 wozokilometr

 

2.      Miejski Zakład Budynków Komunalnych

-         remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 
7,9877   zł na 1 m2 powierzchni

 

3.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

-         utrzymanie obiektów sportowych –  2,57 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe

-         utrzymanie budynku „czarnego” – 8,26 zł na 1 m2 powierzchni

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

 

do projektu Uchwały Nr XXVI/279/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2005.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej wysokość stawek dotacji

 

przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2005 roku.

 

W uchwale przedstawiono stawki jednostkowe stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dotowanych rodzajów działalności, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z ustawy o finansach publicznych ograniczona została art.19 ust.10 do 50 % jego wydatków.

Stawki jednostkowe określone są na okres roczny.

 

Dotowaniu podlegają te rodzaje działalności, z których zakłady budżetowe  uzyskują dochody

 

własne nie pokrywające kosztów ich wykonywania:

 

1.      za przewozy w komunikacji miejskiej oraz  osób niepełnosprawnych MZK uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów,

2.      na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna, MZBK częściowo uzyskuje dochody z tytułu czynszu,

3.      na utrzymanie obiektów sportowych i budynku „czarnego”, MOSiR uzyskuje dochody z tytułu ich wynajmu.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział BudżetuInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.