Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVII/286/2005

Uchwa??a nr XXVII/286/2005

Numer uchwa??y: 2005/27/286
Numer sesji: 27
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXVII/286/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

w sprawie wspólnego wykonania zadań publicznych przez Powiat Leszczyński

i Miasto Leszno.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

§ 1

 

1)     Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na realizację przez Powiat Leszczyński zadania przebudowy drogi powiatowej Nr 21 201 na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych Miasta Leszna.

2)     Szczegółowy zakres, koszty oraz terminy realizacji wspólnego zadania publicznego określonego w pkt 1 określa projekt porozumienia wraz z załącznikami pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Miastem Lesznem, stanowiący załącznik do uchwały

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Porozumienie pomiędzy Powiatem Leszczyńskim  a Miastem Lesznem w sprawie wspólnej realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej Nr 21 201 na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych Miasta Leszna podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                         Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do  Uchwały nr XXVII/286/2005Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

 

w sprawie wspólnego wykonania zadań publicznych przez Powiat Leszczyński

i Miasto Leszno.

 

 

Starosta Lszczyński w ramach programu „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej” przystąpił do realizacji zadania publicznego pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 21 201 na odcinku o długości 10, 2 km od miasta Leszna do Jezierzyc Kościelnych Zadanie to realizowane będzie w latach 2005 – 2006r.

W uzgodnieniu pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a Miejskim Zarządem Dróg w/w inwestycja powinna rozpoczynać się od mostu nad rowem strzyżewickim co skutkuje tym, iż pierwsze 170 mb przebudowywanej drogi (ul. Święciechowska) znajduje się na terenie m. Leszna. Należy jednak utrzymać zasadę, iż inwestorem całego zadania jest Powiat Leszczyński. Dla realizacji inwestycji w zakresie ustalonym pomiędzy zarządami drogowymi niezbędne jest zatem, na mocy art. 10 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Leszczynskim a Miastem Lesznem w sprawie przejęcia przez Powiat tego zadania na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych m. Leszna. Takie porozumienie Prezydent Miasta Leszna może podpisać wyłącznie w oparciu o wyrażoną przez Radę Miejską Leszna w drodze uchwały zgodę.

 

W budżecie Miasta Leszna na 2005r. zabezpieczono środki finansowe na przedmiotowe zadanie w wysokości 250.000 zł, co w pełni zabezpiecza wysokości wydatków do poniesienia przez Miasto Leszno.

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.