Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Program ochrony ??rodowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 - 2018 z perspektyw? do 2022 r.- konsultacje spo??eczne.

Program ochrony ??rodowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 - 2018 z perspektyw? do 2022 r.- konsultacje spo??eczne.

Numer dokumentu: GK-O.621.1.2014
Rok: 2015

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Leszna, działając na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu aktualizacji:
,,Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”
1. Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018
z perspektywą do 2022 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" można zapoznać się:
 w Urzędzie Miasta Leszna, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno, pok. 24, w godzinach pracy Urzędu,
 na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.leszno.pl/.
2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
 w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Leszna, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail, os@leszno.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. 2013 r., poz. 262 j. t.).
3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Leszna.
4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 13.02.2015 roku, na okres 21 dni.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2015-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.