Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/215/2004

Uchwa??a nr XXII/215/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/215
Numer sesji: 22
Rok: 2004

U C H W A Ł A nr XXII/215/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Miejskiej Leszna

 

                        Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 24 sierpni 1999 roku) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się do składu:

1. Komisji Budżetowo - Finansowej Pana Piotra KOIS.

2. Komisji Spraw Społecznych Pana Piotra KOIS.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech  RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXII/215/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia  26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

                        Podczas obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Leszna podjęto uchwałę o  wstąpieniu w mandat Rady Miejskiej Leszna pana Piotra KOIS.

Przewodniczący Rady zaproponował radnemu pracę w tych samych komisjach problemowych Rady Miejskiej Leszna, w których funkcjonowała poprzedniczka – radna pani Elżbieta Ratajczak.

Pan radny Piotr KOIS wyraził zgodę na pracę w Komisji Budżetowo – Finansowej i  Komisji Spraw Społecznych.

 

 

 

Opracowało:

 

Biuro Rady Miejskiej

Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.