Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/222/2004

Uchwa??a nr XXII/222/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/222
Numer sesji: 22
Rok: 2004

 

UCHWAŁA NR  XXII / 222 / 2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne sprzedawanych na rzecz użytkowników wieczystych

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny dla niżej wymienio- nych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych położonych:

a)     przy ul. Solskiego ozn. dz. nr 64/65 ark.m. 41 o pow. 149m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 33866

b)     przy ul. Duńskiej ozn. dz. nr 45/5 ark.m. 31B o pow. 428m2zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34983

c)      przy ul. Rocha Kowalskiego ozn. dz. nr 494/18 ark.m. 107 o pow. 731m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 26383

d)     przy ul. Jana Kazimierza ozn. dz. nr 139 ark.m. 109 o pow. 252m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 21233

e)     przy ul. Juranda ozn. dz. nr 80 ark.m. 109 o pow. 519m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20649

f)        przy ul. Wilkońskiego ozn. dz. nr 26 ark.m. 10 o pow. 599m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 10491

g)     przy ul. Francuskiej ozn. dz. nr 10/5 ark.m. 31B o pow. 870m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 31281

h)      przy ul. Obrońców Warszawy ozn. dz. nr 118/7 ark.m. o pow. 210m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 10300

i)        przy ul. Orłowskiego ozn. dz. nr 258 ark.m. 3 o pow. 340m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 19575

j)        przy ul. Francuskiej ozn. dz. 16/1 ark.m. 31B o pow. 534m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 34951

k)      przy ul. Juranda ozn. dz. 38 ark.m. 109 o pow. 826m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20654

l)        przy ul. Lechickiej ozn. dz. nr 58 ark.m. 50, dz. nr 36 ark.m. 52 o łącznej pow. 992m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 10455

m)   przy ul. Ćwiklińskiej ozn. dz. nr 2/24 ark.m. 40 o pow. 282m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 32116

n)      przy ul. Chocimskiej ozn. .dz. nr 237/64 ark.m. 107 o pow. 443m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20341

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

  

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXII/222/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 sierpnia 2004

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 

            Z wnioskiem o nabycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

            Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) umożliwia użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste, co wynika z art. 32 ust. 1.

W takim przypadku sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bez przetargowej

stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bez przetargowej stosownie do art. 68 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy Prezydent Miasta Leszna może udzielić za zgodą Rady bonifikatę od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, który jednocześnie zgodnie z umową, zabudował nieruchomość budynkiem mieszkalnym.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.