Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/219/2004

Uchwa??a nr XXII/219/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/219
Numer sesji: 22
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXII/219/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 2.900.000 zł (słownie : dwa miliony dziewięćset tysięcy zł) na lata 2005-2006 na realizację zadania pn. :

 

„Budowa oświetlenia stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie”

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi do końca 2006 r. z dochodów własnych gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/219/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2004 – 2006

 

Radni przedkładają Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących dofinansowania budowy oświetlenia stadionu żużlowego im. A. Smoczyka w Lesznie.

Według wstępnego kosztorysu szacowana kwota budowy oświetlenia stadionu wynosi 4.900.000 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pismami z 07.04.2004 i 22.07.2004 r. zobowiązało się do przekazania kwoty 2.000.000 zł w ratach:

 

·        2004 – 50.000 zł (bez konieczności zaangażowania w br. środków Miasta),

·        2005 – 950.000 zł

·        2006 – 1.000.000 zł

 

Pozostałe środki na lata 2005 - 2006 muszą zostać wydatkowane przez miasto.

 

Zgodnie z komunikatem Polskiego Związku Motorowego z 09.08.2004 r. od sezonu 2005 wprowadza się licencje dla klubów ekstraligi żużlowej według „kryteriów:

 

·       prawnych tzn. klub startujący w ekstralidze żużlowej powinien działać w formie stowarzyszenia lub sportowej spółki akcyjnej

·        sportowych, tzn. klub powinien gwarantować wysoki poziom sportowego widowiska

·        finansowych, tzn. potwierdzenie zapisu zawartego w regulaminie sportu żużlowego na 2004 rok, że kluby muszą zgłosić chęć udziału  w rozgrywkach ekstraligi żużlowej w 2005 roku do dnia 31.10.2004

 

Wszystkie kluby, które zgłoszą się do rozgrywek mają obowiązek przesłania do ZG PZM następujących dokumentów:

 

·        zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zrealizowaniu zobowiązań podatkowych przez klub

·       informacji o zrealizowaniu zobowiązań klubu wobec zawodników krajowych i zagranicznych wynikających z zawartych umów

 

Warunkiem przyjęcia klubu będzie potwierdzony brak zobowiązań wobec wyżej wymienionych podmiotów. Zarząd Główny PZM zastrzega sobie prawo dokonywania audytów finansowych każdego zgłoszonego klubu.

 

Następny warunek, który spełniać musi klub ekstraligi żużlowej dotyczy infrastruktury, a konkretnie obowiązku posiadania do 2005 roku stadionu z oświetleniem elektrycznym zgodnym z przepisami FIM”
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.