Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/218/2004

Uchwa??a nr XXII/218/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/218
Numer sesji: 22
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXII/218/2004 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia przekazać Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie środki finansowe do kwoty: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w roku 2006 na realizację zadania pn: „Budowa auli wielofunkcyjnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie”.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 


 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXII /218/ 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

 

Jednym z niedostatków na leszczyńskiej mapie miasta jest brak nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej.

 

Nowy budynek mieszczący aulę z zespołem sal wykładowych PWSZ w Lesznie, będących równocześnie wielofunkcyjną salą miejską dla potrzeb Leszna, może spełnić długo oczekiwane nadzieje.

 

Aula wielofunkcyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie ma powstać przy budynku głównym PWSZ.

Będzie wspólną inwestycją Uczelni i Miasta Leszna finansowaną również ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej (75% kosztów całkowitych).

 

Budynek służyć będzie:

-         studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie,

-         mieszkańcom Leszna, gościom krajowym i zagranicznym.

 

W obiekcie tym będzie można organizować, m.in.: imprezy kulturalne, spotkania naukowe, wydarzenia obywatelskie, wydarzenia polityczne, koncerty, spektakle audio-wizualne, wystawy.

 

Sale audytoryjne rozmieszczone będą na trzech poziomach, które można łączyć w jedną 1000 osobową widownię:

-         poziom I obejmuje salę na 360 osób, scenę wraz z zapleczem scenicznym, pomieszczenia techniczne, restaurację, węzły komunikacyjne i sanitarne oraz 2 sale,

-         poziom II obejmuje 3 sale 120 osobowe, zaplecze dydaktyczne, pomieszczenia magazynowe, węzły komunikacyjne i sanitarne.

 

Unikalny charakter auli wielofunkcyjnej będzie miał wielkie znaczenie dla PWSZ im. J.A. Komeńskiego, dla miasta Leszna, dla regionu leszczyńskiego i Wielkopolski. Dzięki temu obiektowi Leszno stanie się miejscem narad i spotkań o wymiarze międzynarodowym.

  

 

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.