Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/250/2004 - w sprawie podj?cia wsp????pracy mi?dzy miastami Montlucon (Francja)i Leszno (Polska)

Uchwa??a nr XXIV/250/2004 - w sprawie podj?cia wsp????pracy mi?dzy miastami Montlucon (Francja)i Leszno (Polska)

Numer uchwa??y: 2004/24/250
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXIV/250/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie podjęcia współpracy między miastami Montlu�on (Francja)

 i Leszno (Polska)

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142m poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska Leszna

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy między miastami Montlu�on (Francja) i Leszno (Polska) o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie umowy powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                 Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna 

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 do uchwały nr XXIV/250/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podjęcia współpracy między miastami

Montlu�on (Francja) i Leszno (Polska)

 

Miasto Leszno posiada dwie umowy partnerskie – z niemieckim Suhl z 1984r. oraz z holenderskim Deurne z 1989 roku.

Pierwsze kontakty pomiędzy miastem Leszno i Montlu�on zostały nawiązane w roku 2000 za pośrednictwem firmy Deplast, która współpracuje z Montlu�on. Podczas wizyty w maju 2004 roku mer miasta Montlu�on zaproponował podpisanie umowy o współpracy. Obie strony wstępnie zaakceptowały program współpracy, który miałby być realizowany w ramach przyszłej umowy o partnerstwie. W programie tym ujęto następujące przedsięwzięcia:

 

  1. Wizyty delegacji oficjalnych odbywać się będą przemiennie, co drugi rok. Przy czym wizyta w Lesznie będzie miała miejsce przy okazji Dni Leszna (koniec maja danego roku), wizyta w Montlu�on odbędzie się podczas targów (koniec września, początek października następnego roku). Zakres tematyczny wizyty zostanie ustalony odpowiednio wcześniej.

 

  1. Pomiędzy urzędami miast będzie prowadzona wymiana pracowników. Co roku, na zmianę1-2 pracowników, każdy po tygodniu, będzie poznawać dany zakres działania urzędu. Odpowiednie koszty w miejscu pobytu przejmuje miasto partnerskie.

 

  1. Oba miasta będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie organizacji i struktury urzędów miast oraz funkcjonowania rad miejskich.

 

  1. Zakres wymiany kulturalnej obejmować będzie wystawy oraz prezentacje artystów w miastach partnerskich. Na koniec danego roku nastąpi uzgodnienie odpowiednich propozycji.

 

  1. Miasta będą wspierać nawiązywanie kontaktów gospodarczych pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami oraz będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie stymulowania przedsiębiorczości we współpracy z miejscowym biznesem.

 

  1. Leszno i Montlu�on będą dążyć do promowania bezpośrednich kontaktów mieszkańców, a także prowadzenia wielostronnej wymiany młodzieży oraz innych zainteresowanych grup społeczności lokalnej.

 

  1. Oba miasta wspierać będą nawiązywanie kontaktów pomiędzy odpowiednimi organizacjami pozarządowymi działającymi w Lesznie i Montlu�on.

 

  1. Koordynacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa miast zajmują się w  każdym z miast:

      Pełnomocnik mera ds. partnerstwa miast – Urząd Miasta Montlu�on,

      Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – Urząd Miasta Leszna.

 

 

Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.