Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/249/2004

Uchwa??a nr XXIV/249/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/249
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXIV/249/2004                   

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/223/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26  sierpnia 2004 r. o utworzeniu przez Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie.

 

Na podstawie art. 9 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

§1

 

§ 4 Uchwały Nr XXII/223/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r., w  sprawie: utworzenia przez Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Lesznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4 Utworzenie Spółki jest ważne dla rozwoju gminy. Spółka będzie prowadziła działalność doradczą, promocyjną i edukacyjną w zakresie innowacji i transferu technologii. Będzie ona stanowiła pomost pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami z Leszna i subregionu leszczyńskiego a sektorem badawczo – rozwojowym w Lesznie w zakresie upowszechniania i wdrażania innowacji i nowych technologii. Działalność spółki przyczyni się do lepszego poznania potrzeb innowacyjnych lokalnej gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności, jak również komercjalizacji rozwiązań naukowych lokalnych uczelni.”

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej Leszna

 

                                            Wojciech Rajewski

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 do uchwały nr XXIV/249/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/223/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26  sierpnia 2004 r. o utworzeniu przez Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Lesznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie.

 

 

W związku z orzeczeniem wojewody wielkopolskiego o numerze PN.II – 8.0911 – 263/2004, z dnia 30 września 2004 o nieważności przepisu § 4 uchwały Uchwała Nr XXII/223/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia przez Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie, proponuje się zmianę brzmienia paragrafu 4, o treści: „Przedmiotem działania Spółki będzie działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy”.

 

Zmiana treści paragrafu nie wpływa na zakres działalności Centrum. Wynika ona jedynie z odmiennej interpretacji art. 10 punkt 3 Ustawy o gospodarce komunalnej.

 

  

 

Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.