Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/268/2004

Uchwa??a nr XXV/268/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/268
Numer sesji: 25
Rok: 2004

UCHWAŁA   Nr XXV/268/2004

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA 

z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej w części budynkiem mieszkalnym, sprzedawanej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

 

                                   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od ceny nieruchomości  gruntowej, na której znajduje się część budynku mieszkalnego (klatka nr 98), położonej w Lesznie przy ul. Niepodległości ,  oznaczonej działką

                                  nr 14/101 ark. mapy 43 o pow. 0,06.01 ha ,

zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 46501 jako własność Miasta Leszna, sprzedawanej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z  przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

    

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały  Nr XXV/268/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej  zabudowanej w części  budynkiem mieszkalnym, sprzedawanej  na rzecz Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego w Lesznie  .

  

 

 

         Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zwrócił się z wnioskami o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Leszna położonej

w Lesznie przy ul. Niepodległości, na której usytuowana jest część budynku mieszkalnego

(klatka nr 98) stanowiącego własność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Wnioskowana nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej własność WSZ zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się trzy pozostałe klatki nr 92, 94 i 96 .

 

        Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) umożliwia udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust.2 pkt. 6 tejże ustawy , jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkaniowe .

        Nieruchomość oznaczona działką nr 14/101 ark. mapy 43 z uwagi na to, że nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ponieważ znajduje się na niej część budynku mieszkalnego będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Lesznie może być jedynie przedmiotem zbycia dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Szpitala .

 

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz WSZ z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z wykorzystaniem na cele mieszkaniowe.

 

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.