Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/263/2004

Uchwa??a nr XXIV/263/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/263
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXIV/263/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy

o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego

i zaciągnięcia zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie do kwoty 259.500 zł. Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wspierania młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia, oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji tej umowy w formie weksla „in blanco” i notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 

§ 2

 

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                      Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXIV/263/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy

o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i  zaciągnięcia zobowiązania.

 

 

Miasto Leszno złożyło wniosek o finansowanie programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Realizacja programu wymaga podpisania umowy z samorządem województwa wielkopolskiego wg wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 225 poz. 2285). Umowa wymaga wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji w określonych formach

W związku ze złożeniem wniosku o finansowanie powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji UM
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.