Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/247/2004

Uchwa??a nr XXIV/247/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/247
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała  nr  XXIV/247/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada  2004 r

 

 

w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2004.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz.776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Zmienia się plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/232/2004 z dnia 20 września 2004r.

 

§2

 

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący

                                                                 Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do  Uchwały   nr  XXIV/247/2004

    Rady  Miejskiej Leszna  z  dnia  25 listopada 2004 roku

 

w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2004. 

 

      Uchwała dotyczy przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

     Z powodu rezygnacji z wyjazdów osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski

o przyznanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, powstały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 46.442,00 zł. Natomiast, po rozliczeniu umów na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki pozostało 14.881,00 zł.

      W związku z powyższym wolne środki w wysokości 61.323,00 zł proponuje się przesunąć na zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, barier w  komunikowaniu się i technicznych. Podział środków w ramach rehabilitacji zawodowej nie ulega zmianie.

     Nowy podział środków przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

Sporządziła :                                                             

Bogumiła Szymkowiak

 

 

  

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizację zadań w powiecie miasto Leszno w 2004 roku

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                   1.567.439,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                             375.973,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i40                                                                                                          15.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                              270.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                         0,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26                 0,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                 660.973,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                               215.000,00

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.a

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

    art.35a ust.1 pkt7 lit.c                                                                                  257.640,00

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się                     364.801,00

    i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                    69.025,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b     

 

  

Razem rehabilitacja społeczna                                                                906.466,00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.