Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/330/2005

Uchwa??a nr XXX/330/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/330
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA   nr XXX /330/ 2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie.

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Tworzy się obwody głosowania:

 

Obwód nr 1     z siedzibą – Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno, ul. Kiepury 45

                            dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających
                         w szpitalu.

 

Obwód nr 34   z siedzibą – Areszt Śledczy Leszno,  Pl. Kościuszki 3

                            dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających
                         w areszcie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                    Wiceprzewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                  Franciszek TOMCZAK

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXX/330/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie.

 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005r. w mieście utworzono 34 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających
w WSzZ i Areszcie Śledczym.

 

Jednakże zgodnie z art. 30, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) obwody dla osób przebywających w szpitalu
i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów.

 

W związku z powyższym tworzy się obwód głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Lesznie.

 

 

 

Opracowanie:

 

Urzędnik Wyborczy

Miasta Leszna

Antoni  MAZANKIEWICZ
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.