Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/243/2004

Uchwa??a nr XXIV/243/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/243
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała Nr  XXIV/243/2004

 

                                   Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

                               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  art. 10  ust. 1  i 2  ustawy  z  dnia  12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( t.j. Dz. U.  z 2002 r. Nr  9,  poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala
co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W uchwale Nr XIV/128/2003  Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku dokonuje się następujących zmian:

 

1.      W § 1 punkcie 1 podpunkt 1 wyrazy ”do 1994 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „do 1995 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 1 podpunkt 2 wyrazy „od 1995 r. do 1999 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 1996 r. do 2000 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 1 podpunkt 3 wyrazy „od 2000 r. do 2002 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 2001 r. do 2003 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 1 podpunkt 4 wyrazy „od 2003 r.” zastępuje się wyrazami „od 2004 r.”

  

W § 1 punkcie 2 podpunkt 1 wyrazy ”do 1994 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „do 1995 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 2 podpunkt 2 wyrazy „od 1995 r. do 1999 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 1996 r. do 2000 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 2 podpunkt 3 wyrazy „od 2000 r. do 2002 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 2001 r. do 2003 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 2 podpunkt 4 wyrazy „od 2003 r.” zastępuje się wyrazami „od 2004 r.” 

  

W § 1 punkcie 3 podpunkt 1 wyrazy ”do 1994 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „do 1995 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 3 podpunkt 2 wyrazy „od 1995 r. do 1999 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 1996 r. do 2000 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 3 podpunkt 3 wyrazy „od 2000 r. do 2002 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 2001 r. do 2003 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 3 podpunkt 4 wyrazy „od 2003 r.” zastępuje się wyrazami „od 2004 r.”

   

W § 1 punkcie 5 podpunkt 1 wyrazy ”do 1994 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „do 1995 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 5 podpunkt 2 wyrazy „od 1995 r. do 1999 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 1996 r. do 2000 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 5 podpunkt 3 wyrazy „od 2000 r. do 2002 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 2001 r. do 2003 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 5 podpunkt 4 wyrazy „od 2003 r.” zastępuje się wyrazami „od 2004 r.”

   

W § 1 punkcie 7 podpunkt 1 wyrazy ”do 1994 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „do 1995 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 7 podpunkt 2 wyrazy „od 1995 r. do 1999 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 1996 r. do 2000 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 7 podpunkt 3 wyrazy „od 2000 r. do 2002 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 2001 r. do 2003 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 7 podpunkt 4 wyrazy „od 2003 r.” zastępuje się wyrazami „od 2004 r.”

 

W § 1 punkcie 9 podpunkt 1 wyrazy ”do 1994 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „do 1995 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 9 podpunkt 2 wyrazy „od 1995 r. do 1999 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 1996 r. do 2000 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 9 podpunkt 3 wyrazy „od 2000 r. do 2002 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 2001 r. do 2003 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 9 podpunkt 4 wyrazy „od 2003 r.” zastępuje się wyrazami „od 2004 r.”

   

W § 1 punkcie 9a podpunkt 1 wyrazy ”do 1994 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „do 1995 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 9a podpunkt 2 wyrazy „od 1995 r. do 1999 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 1996 r. do 2000 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 9a podpunkt 3 wyrazy „od 2000 r. do 2002 r. włącznie” zastępuje się wyrazami „od 2001 r. do 2003 r. włącznie”

 

W § 1 punkcie 9a podpunkt 4 wyrazy „od 2003 r.” zastępuje się wyrazami „od 2004 r.”

 

 

§ 2

 

 

                 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  2005 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                           Wojciech Rajewski    

 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXIV/243/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych

 

 

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie miasta Leszna należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa. Minister Finansów ogłosił na rok 2005 stawki maksymalne wyższe od stawek ubiegłorocznych o 3,2 %.  Stawki minimalne pozostały na poziomie roku ubiegłego.

Prezydent Miasta Leszna proponuje pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie  2004 r.  oraz na dokonanie wyłącznie tych zmian, które pozwolą na kontynuację przyjętych zasad.

 

W obowiązującej aktualnie uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XIV/128/2003, zróżnicowano stawki od samochodów ciężarowych, od ciągników siodłowych i balastowych, przyczep, naczep oraz od autobusów - uwzględniając rok produkcji pojazdów. Przyjęto zasadę: im starszy środek transportowy tym wyższa stawka.

Utworzono 4 przedziały wiekowe:

1)      do 1994 r. włącznie                                                          3)  od 2000 r. do 2002 r. włącznie

2)      od 1995 r. do 1999 r. włącznie                                         4)  od 2003 r.

Aby zachować przyjętą zasadę proponuje się w roku 2005 zmienić zapisy dotyczące roku produkcji pojazdu  w następujący sposób:

1)      do 1995 r. włącznie                                                          3)  od 2001 r. do 2003 r. włącznie

2)      od 1996 r. do 2000 r. włącznie                                         4)  od 2004 r.

 

Pozostałe zapisy uchwały proponuje się utrzymać w mocy. Pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2004 roku ma swoje uzasadnienie w trudnej sytuacji rynkowej tej branży i może zaktywizować podmioty gospodarcze do rozwoju działalności i  do powstania nowych przedsiębiorstw, co z kolei spowoduje powstanie nowych miejsc pracy.

 

Opracował:

 

Wydział Finansów

Referat Dochodów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.