Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLIV/582/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu W??adys??awowi Nowoci??skiemu

UCHWA?A NR XLIV/582/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu W??adys??awowi Nowoci??skiemu

Numer uchwa??y: 582
Numer sesji: 44
Rok: 2014
UCHWAŁA NR XLIV/582/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Władysławowi Nowocińskiemu§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) oraz § 54 ust.2, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)
nadaje
Panu Władysławowi NOWOCIŃSKIEMU

O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/582/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Władysławowi Nowocińskiemu.

Dr Władysław NOWOCIŃSKI - doktor nauk humanistycznych, docent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wiceprezes, animator, inicjator, organizator i współzałożyciel Leszczyńskiego Stowarzyszenia "Dzieciom Niepełnosprawnych". Od 20 lat poświęca się bez reszty pracy społecznej na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Ur. W Montceau Les Mines, Francja, 30.05.1936. ukończył maturę w Liceum Pedagogicznym w Gorzowie Wlkp., 1964 dyplom obronił magistra pedagogiki w WSP w Krakowie, 1989 stopień uzyskał stopień doktora, praca nt. "Uwarunkowania i efektywność binarnej nauki własnej uczniów szkół specjalnych" pod kier. prof. dr hab. Władysława Puśleckiego w WSP w Opolu, 1984 uzyskuje III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie oligofrenopedagogiki. Od roku 1955–64 pracuje jako nauczyciel w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Wiejcach następnie 1964–79 pełni funkcję dyrektora Państwowego Domu Dziecka we Wschowie, 1979–80 kierownik internatu Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie, 1980–82 pedagog-dyplomowany w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lesznie, 1982–89 nauczyciel doradca–metodyk Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 1989-2002 nauczyciel doradca ds. szkolnictwa specjalnego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, równocześnie nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.
Kolejne lata pracy zawodowej jako starszy wykładowca Studium Nauczycielskiego w Lesznie, kierownik studium podyplomowego w zakresie oligofrenopedagogiki, docent PWSZ w Lesznie.

Dr Władysław Nowociński jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań organizacyjno–metodycznych w pedagogice opiekuńczo- wychowawczej i specjalnej, laureat konkursów pedagogicznych regionalnych i krajowych, autor ponad 100. publikacji w czasopismach specjalistycznych (Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, Szkoła Specjalna, Ruch Pedagogiczny) i publicystycznych (dzienniki "Gazeta Poznańska", periodyki "Problemy opiekuńczo–wychowawcze" wieloletnia współpraca, nadzór merytoryczny nad problematyką osób niepełnosprawnych w Regionalnym Miesięczniku "Nowa Elita"), publikacje zwarte; "Edukacja wzmożonego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z niedorozwojem umysłowym i słuchu", "Ruch rzeźbi każdy umysł i ciało". Za swoją pracę zawodowa a szczególnie działalność społeczną został odznaczony : Krzyżem Kawalerskim OOP (1985), Srebrny Krzyż Zasługi (1972), Złoty Krzyż Zasługi (1977), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Medal "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego" (1972), Medal im. Dr Henryka Jordana (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Odznaka Przyjaciel Dziecka (1970), "Odznaka Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego" (1983), Złota Odznaka ZNP (1989), Zasłużony Działacz Kultury (1988), Zasłużony dla Oświaty Leszczyńskiej (1977), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Jego zainteresowania i pasja to: rekreacja wodna, pływanie, żeglarstwo, nurkowanie, literatura piękna, poezja, teoria specjalnego interwencyjnego oddziaływania na odchylenia w rozwoju psychofizycznym uczniów, teoria wychowania ukierunkowującego, teoria nauczania dydaktyka i ortodydaktyka, pływanie korekcyjno-kompensacyjne, sportowe i rekreacyjne niepełnosprawnych.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Mroczkowska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.