Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLIV/581/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu dr hab. Waldemarowi Handke

UCHWA?A NR XLIV/581/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu dr hab. Waldemarowi Handke

Numer uchwa??y: 581
Numer sesji: 44
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XLIV/581/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku

w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu dr hab. Waldemarowi Handke


Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 54 ust. 2, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska:

§ 1
nadaje
Panu Waldemarowi Handke
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do uchwały NR XLIV/581/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu dr hab. Waldemarowi Handke
Pan Waldemar Czesław Handke urodził się 30 czerwca 1958 roku w Lesznie.
Jest historykiem i regionalistą, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia (1982), w roku 2006 doktoryzował się, a w roku 2014 uzyskał, na Uczelni im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tytuł doktora habilitowanego.
Pan Handke w lutym 1981r był uczestnikiem uczestnik strajku studenckiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Od lipca 1981 był członkiem Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Lesznie. W dniu 13 grudnia 1981 był internowany w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp., a następnie przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Zwolniono go 19 lutego 1982.
Prowadził aktywną i istotną działalność opozycyjną, które przełożyła się na zainteresowanie jego osobą służb państwowych. Rozpracowywały go: Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lesznie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. Pomocnicy (8 X 1981 – 26 X 1982); Wydział III KW Milicji Obywatelskiej/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lesznie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. Komunikat (15 XII 1982 – 7 XII 1983); przez Wydział III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lesznie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. Aktywiści (15 IX 1984 – 12 IX 1989), włączonej później do Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. Polip.
Od września 1982 roku do marca 1984 roku był pracownikiem Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Inicjator i członek TZR „Solidarność” w Lesznie. Waldemar Handke był redaktorem pisma „Komunikaty TZR”. W marcu 1983r. wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Na przełomie lat 84/85 publikował w poznańskiej Oficynie Głosy pod pseudonimem Andrzej Nowicz potem po krótkim epizodzie w zakładzie chromowania łyżeczek rozpoczyna pracę w Biurze Dokumentacji Zabytków w Lesznie gdzie pracuje do 1989 roku. W latach 1988-1990 pełni funkcję redaktora naczelnego pisma podziemnego „Solidarność Leszczyńska” i „Gazeta Leszczyńska”. Na przełomie roku 1989-1990 jest sekretarzem TZR, członek KO „S” Regionu Leszczyńskiego.
Na przełomie lat 1989-1991 z dużym zaangażowaniem pełnił funkcję dyrektora Biura Poselskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Lesznie. W kadencji 1990-1994 był radnym Miasta Leszno. Pełnił również funkcję przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego, a w latach 1993-1994 kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Lesznie. Działalność opozycyjna oraz zdobyte wykształcenie pozwalały Panu Handke na realizowanie się w sferze oświatowej – był nauczycielem historii oraz dyrektorem I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Łopuszańskiego (lata 1994-2004)
Od 2004 dr Handke jest zatrudniony w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej gdzie pełni obowiązki naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów.
W 1995r. zainicjował powstanie w Lesznie Instytutu im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w którym od 2000 roku pełni funkcję prezesa tej instytucji. Pod jego redakcją ukazują się wydawnictwa Instytutu w tym: pismo „Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość”. Dr Waldemar Handke jest członek zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy AK, członekiem Komisji Historycznej Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK, członkiem nadzwyczajnym Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Osoby interesujące się najnowszą historią Polski znają go jako autora lub współautora licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym między innymi wydawnictw zatytułowanych: Stosunki państwo – Kościół w latach 1944-1956 (1984), Zbawca czy tyran? Wokół legendy Józefa Piłsudskiego (1985), Polegaj jak na Zawiszy... Dzieje młodzieżowej organizacja AK „Zawisza” (1997), „Solidarność” Region Leszczyński 1980-2005 (2005) oraz Solidarność Leszczyńska 1980-1990 (2010), Semper Fidelis. Dzieje Pułku 6 Pancernego „Dzieci Lwowskich” (2006), Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce, t. 1-4 (2007), Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty (2009). Ponadto był współredaktorem opracowań: Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944 (2004), Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955 (2006), Bitwy generała Władysława Andersa (2007), Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989 (2009).
Aktywny inspirator upamiętniania wydarzeń z najnowszej historii Polski i regionu w środowiskach młodych ludzi (rocznica wprowadzenia Stanu wojennego, czczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych). Inicjator akcji „HISTORIA W KINIE”, filmy dokumentalne obrazujące najnowszą historię Polski, regionu i miasta Leszna.
Za swoją działalność otrzymał następujące wyróżnienia i odznaki:
- „Zasłużony Działacz Kultury” (2000),
- Medal Świadek Historii (2010),
- Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2004),
- Srebrny Krzyż Zasługi (2005),
- Medal Pro Memoria (2010),
- Złota odznaka „ZA ZASŁUGI DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO” (2011),
- medal Pro Patria (2012).
- MEDAL REGIONU WIELKOPOLSKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 10.11.2010R.
- Laureat statuetki „Przyjaciel Solidarności” (2014r.)
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2013r).


Powyższe wyróżnienie nadane zostaje na wniosek NSZZ „Solidarność” Oddział Leszno
Materiały źródłowe: „Encyklopedia Solidarności” – wpis dotyczący Waldemara Handke autorstwa Rafała KościańskiegoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomasz Malepszy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.