Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLIV/580/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Annie Geremek

UCHWA?A NR XLIV/580/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Annie Geremek

Numer uchwa??y: 580
Numer sesji: 44
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XLIV/580/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku

w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Annie Geremek


Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 54 ust. 2, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska:

§ 1
nadaje
Pani Annie Geremek
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie do uchwały NR XLIV/580/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Annie Geremek.

Pani Anna Geremek urodziła się 20 października 1947 roku w Obiezierzu koło Obornik Wielkopolskich. Od 1971 r. mieszka i pracuje w Lesznie.

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając w 1971 roku tytuł magistra filologii angielskiej. Od 20 lutego 2001 r. jest nauczycielem dyplomowanym.

W toku kariery zawodowej nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach dla nauczycieli, zarówno w kraju jak i za granicą. Pani Geremek ukończyła roczne podyplomowe studia z Metodyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trzymiesięczny kurs dla dyrektorów kolegiów w USA, wygłaszała referaty naukowe m. in. w Austrii i Warszawie. Odbywała zagraniczne wizyty studyjne w Finlandii, Hiszpanii, Niemczech.
Pani Anna Geremek przez okres ponad dwudziestu lat była nauczycielką języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Przygotowała wielu olimpijczyków, laureatów Olimpiady Języka Angielskiego na etapie okręgowym. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu w edukację, wielu uczniów, dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego mogło kontynuować naukę z międzynarodową maturą poza granicami Polski.

W 1990 roku, między innymi z jej inicjatywy, w Lesznie powstało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Pani Anna Geremek od samego początku stała na czele powołanej instytucji piastując stanowisko dyrektora. Samodzielnie i od podstaw tworzyła i organizowała zręby formalne Kolegium. Dzięki własnym staraniom nawiązała współpracę naukowo – dydaktyczną z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stworzyła sieć kontaktów z organizacjami zagranicznymi m. in. z Korpusem Pokoju, British Council, Fundacją Boscha, Uniwersytetem w Poczdamie – wszystko po to, aby pozyskać jak najlepszą kadrę nauczycielską, która mogłaby pracować w leszczyńskim Kolegium. Dobre kontakty oraz niezwykłe osobiste zaangażowanie pozwoliły Pani Geremek na zdobycie środków finansowych dzięki którym udało się stworzyć i wzbogacić bibliotekę oraz zakupić niezbędny na potrzeby zarządzanej przez siebie placówki sprzęt.

Dzięki współpracy w Uniwersytetem w Poczdamie słuchacze języka niemieckiego mieli możliwość wyjazdów na kilkutygodniowe kursy oraz coroczne wyjazdy seminaryjne do Krzyżowej. Osobiste zaangażowanie Pani Dyrektor doprowadziło do powstania sal dydaktycznych, laboratorium oraz stale uzupełnianej o fachową literaturę biblioteki. A dzięki pozyskanej, fachowej kadrze polskich wykładowców leszczyńskie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych znajduje się wśród najlepszych placówek tego typu w Polsce.

Pani Anna Geremek wykorzystując umiejętnie fundusze unijne organizowała zagraniczne wyjazdy stypendialne dla wykładowców kolegium jak również trzymiesięczne stypendia dla najlepszych słuchaczy języka angielskiego w Anglii, Irlandii i Portugalii.

Osobiste poświęcenie i zaangażowanie Pani Anny Geremek w tworzenie jak najlepszych warunków do działania NKJO w Lesznie dostrzegało nie tylko najbliższe otoczenie samorządowe - za swoją działalność otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

- Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego - 2005 r.,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2001 r.,
- Nagroda II stopnia Ministra Edukacji i nauki,
- Trzy nagrody Kuratora Oświaty,
- Nagrody i wyróżnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego
(przyznane w latach 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013)

Praca podejmowana przez Panią Dyrektor była motywowana przekonaniem, że najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać młodej osobie jest wykształcenie i umiejętność korzystania ze zdobytej w procesie edukacyjnym wiedzy. Pani Anna Geremek wykształciła kompetentną kadrę nauczycielską, która dziś przekazuje swoje umiejętności kolejnym pokoleniom mieszkańców Leszna i okolic. Umożliwiła wielu osobom, dzięki, niespotykanemu osobistemu zaangażowaniu w motywowanie do pogłębiania nauki języków obcych, znalezienie pracy w sektorze gospodarczym nie tylko naszego miasta ale również Polski i Europy. Swoją codzienną pracą przez minione 21 lat udowodniła tezę, że nauczyciel to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomasz Malepszy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.