Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/242/2004

Uchwa??a nr XXIV/242/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/242
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXIV/242/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

 w sprawie

zwolnienia z podatku od posiadania psów

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się zwolnienie z podatku z tytułu posiadania psa nabytego ze schroniska prowadzonego przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie.

 

2.      Warunkiem zwolnienia jest przedłożenie wydanego przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie zaświadczenia o nabyciu psa ze schroniska. Zaświadczenie musi pozwalać na identyfikację psa.

 

3.      W ciągu 14 dni od utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organ podatkowy (pisemnie).

 

4.      Numer ewidencyjny dla  psa ( nieodpłatny),  którego posiadanie jest zwolnione z podatku  wydaje Wydział Finansów Urzędu Miasta Leszna.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                      Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXIV/242/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów

 

 

Zgodnie z art. 14 pkt 4 Rada Gminy może wprowadzić w podatku od posiadania psów, inne niż wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia przedmiotowe. Prezydent Miasta Leszna proponuje zwolnić z podatku psy nabyte w schronisku prowadzonym przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie.

Jednym z zadań własnych gminy jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta te winny być umieszczane w utrzymywanych na koszt gminy schroniskach. Problem ten dotyczy również Miasta Leszna. Do schroniska prowadzonego przez Miejski Zakład Zieleni trafia rocznie około 100 psów. Część z nich znajduje nowego właściciela na skutek akcji prowadzonych w mediach lub szkołach. Istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem decyzji o zabraniu psa ze schroniska może być zwolnienie właściciela psa z opodatkowania. Wprowadzenie zwolnienia zaskutkuje mniejszymi wpływami po stronie dochodów, z drugiej jednak strony może przyczynić się do obniżenia wydatków związanych z utrzymaniem psa w schronisku. Niewymiernym, ale również bardzo istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest znalezienie domów dla bezdomnych psów.

 

 

 

Opracował :                                                                         

Wydział Finansów

Referat Dochodów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.