Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/570/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie w???czenia IV Liceum Og??lnokszta??c?cego im. K. K. Kurpi??skiego w Lesznie w sk??ad Zespo??u Szk???? Ochrony ??rodowiska w Lesznie.

Uchwa??a Nr XLIV/570/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie w???czenia IV Liceum Og??lnokszta??c?cego im. K. K. Kurpi??skiego w Lesznie w sk??ad Zespo??u Szk???? Ochrony ??rodowiska w Lesznie.

Numer uchwa??y: 570
Numer sesji: 44
Rok: 2014


Uchwała Nr XLIV/570/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku


w sprawie włączenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Kurpińskiego w Lesznie w skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art.62 ust. 1 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :§ 1

Włącza się z dniem 1 września 2015r. IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Kurpińskiego
w Lesznie do Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.

§ 2

1. Wyposażenie i majątek IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Kurpińskiego w Lesznie
przekazuje się Zespołowi Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.
2. Pracownicy IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Kurpińskiego w Lesznie stają się
pracownikami Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/570/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie włączenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Kurpińskiego w Lesznie w skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.

W ubiegłych latach szkolnych przeprowadzono wiele prac związanych z analizą liczby dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta. Przedłożono Komisji Edukacji oraz wszystkim dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek materiał pod nazwą „Prognoza organizacji przedszkoli i szkół w Lesznie”, który posłużył do szerokiej dyskusji. Przeprowadzona analiza demograficzna wskazała na zmniejszającą się liczbę uczniów, w tym również w IV Liceum Ogólnokształcącym. Z tym zjawiskiem związane jest również mniejsze obciążenie obiektów oświatowych.
Jedną z inicjatyw szerokiej dyskusji była propozycja włączenia IV Liceum Ogólnokształcącego w skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska. Włączenie IV Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Ochrony Środowiska umożliwi bardziej racjonalną organizację szkół oraz docelowe przeniesienie Zespołu Szkół Ochrony Środowiska do obiektu IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Karola Kurpińskiego 2.
Rady Pedagogiczne obu szkół wyraziły pozytywną opinię o włączeniu IV Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Ochrony Środowiska.


Opracował:
Wydział Edukacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.