Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsi?wzi?cia pn. ??Przebudowa ci?gu komunikacyjnego ulic Niepodleg??o??ci i Adama Mickiewicza w Lesznie?.

Wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsi?wzi?cia pn. ??Przebudowa ci?gu komunikacyjnego ulic Niepodleg??o??ci i Adama Mickiewicza w Lesznie?.

Numer dokumentu: GK-O.6220.4.2014
Rok: 2014

GK-O.6220.4.2014 Leszno,                                                  dnia 31 października 2014 roku
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zmianami)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Adama Mickiewicza w Lesznie”.

Podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.


Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy Strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 23, II piętro,
w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.


Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2014-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.