Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVII/283/2005

Uchwa??a nr XXVII/283/2005

Numer uchwa??y: 2005/27/283
Numer sesji: 27
Rok: 2005

 

UCHWAŁA NR XXVII/283/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz użytkowników wieczystych

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami),art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny dla niżej wymienio- nych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych położonych przy n/w ulicach:

1)      Grunwaldzkiej - udział w wysokości 486/83446 części w działce oznaczonej nr 35/123 ark.m. 45 o pow. 8614m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 10867

2)      Narutowicza oznaczonej działką nr 1/134 ark.m. 14 o pow. 592m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 37312

3)      Karpińskiego oznaczonej działką nr 17/3 ark.m. 94 o pow. 862m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 18282

4)      Leśna Osada oznaczonej działką nr 12/84 ark.m. 125 o pow. 371m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 44849

5)      Leśna Osada oznaczonej działką nr 12/67 ark.m. 125 o pow. 782m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 44727

6)      Leśna Osada oznaczonej działką nr 12/62 ark.m. 125 o pow. 464m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 44731

7)      Francuskiej oznaczonej działką nr 50/2 ark.m. 31B o pow. 280m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 39082

8)      Reja oznaczonej działką nr 33/1 ark.m. 56 o pow. 343m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 11076

9)      Na Skarpie oznaczonej działką nr 58/19 ark.m. 41 o pow. 247m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34103

10)   Jana Kazimierza oznaczonej działką 149 ark.m. 109 o pow. 252m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20713

11)  Solskiego oznaczonej działką nr 64/58 ark.m. 41 o pow. 151m2zapisanej w księdze wieczystej KW nr 33869

12)  Rataja oznaczonej działką nr 1/63 ark.m. 14 o pow. 291m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 38104

13)  Norweska oznaczonej działką nr 65/1 ark.m. 31B o pow. 421m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34980

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

     § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                       Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXVII/283/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 

            Z wnioskiem o nabycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

            Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) umożliwia użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste, co wynika z art. 32 ust. 1.

W takim przypadku sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej

stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stosownie do art. 68 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy Prezydent Miasta Leszna może udzielić za zgodą Rady bonifikatę od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, który jednocześnie zgodnie z umową, zabudował nieruchomość budynkiem mieszkalnym.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.