Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/232/2004

Uchwa??a nr XXIII/232/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/232
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

Uchwała  nr XXIII/232/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

 

W sprawie :  podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2004.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami),

art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz. 776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Uchwala nowy plan podziału środków finansowych z uwzględnieniem dodatkowych środków przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w roku 2004.

 

§2

 

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                              Wojciech Rajewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do  Uchwały   nr XXIII/232/2004

    Rady  Miejskiej Leszna  z  dnia  30 września 2004 roku

 

 

    W związku ze zmianą planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Funduszu dokonał zmiany środków  przeznaczonych na zdania samorządów związanych z rehabilitacją zawodową i  społeczną osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przypadająca według algorytmu  dla  powiatu  Leszno  zwiększyła  się  o kwotę    344.944,00 zł.

 

    

Proponuje się następujący podział dodatkowych środków finansowych na poszczególne zadania:

  

1.  Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych                        5.000,00

art. 38 i 40 ustawy *

2.  dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a         100.000,00

3.  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

     ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit.c                       100.000,00

4.likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się

   i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

   niepełnosprawnych  art.35a ust.1 pkt7 lit.d                                                 139.944,00

   Razem                                                                                                             344.944,00

  

          Przeznaczenie  dodatkowej  kwoty  339.944,00 zł  na rehabilitację społeczną pozwoli na realizację większości wniosków o dofinansowanie  złożonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Plan podziału wszystkich środków finansowych przeznaczonych do realizacji zadań na rok 2004 zawiera zał. Nr 1 do uchwały.

 

 

Sporządziła :                                                                       

Bogumiła Szymkowiak

 

 

 

* ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U  z 1997r. Nr 123 poz.776 ze zmianami)

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających według algorytmu  w 2004 roku na realizację  zadań

w powiecie miasto Leszno

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                   1.567.439,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                             375.973,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i40                                                                                                           15.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                              270.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                         0,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26                 0,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                  660.973,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                                261.442,00

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.a

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt   rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

    art.35a ust.1 pkt7 lit.c                                                                                   257.640,00

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w   komunikowaniu się                    303.478,00

    i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                      83.906,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b     

  

Razem rehabilitacja społeczna                                                                   906.466,00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.