Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/231/2004

Uchwa??a nr XXIII/231/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/231
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXIII/231/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W ramach społecznych inicjatyw gospodarczych realizowane są inwestycje służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym.

 

§ 2

 

Ustala się „Regulamin w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności”, który stanowi

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do dysponowania przekazanymi przez społeczność lokalną środkami finansowymi wyłącznie w zakresie zarejestrowanej inicjatywy społecznej.

 

§ 4

 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do przedkładania Radzie Miejskiej Leszna rocznych sprawozdań o wielkości środków i sposobie ich wykorzystania w  terminie wskazanym dla złożenia sprawozdania budżetowego.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr X/109/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 kwietnia 1999 r. oraz Uchwała Nr XXVIII/322/2001 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący

       Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności.

 

 

Z uwagi na brak unormowań prawnych, sprawy związane z inicjowaniem i realizacją niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności winny zostać uregulowane w uchwale Rady Miejskiej.

Rada Miejska, jako organ stanowiący wspólnoty samorządowej może na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustalać zasady dobrowolnego udziału mieszkańców gminy w realizacji zadań inwestycyjnych gminy, określać warunki organizacyjne tego udziału, a także przewidywać formy świadczeń ludności (np. pieniężną).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

Praktyka dowodzi, że działalność inwestycyjna w gminie w szerokim zakresie jest wspierana przez mieszkańców gminy w postaci społecznych inicjatyw gospodarczych, których efektem jest przyspieszenie realizacji inwestycji służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Przedmiotowy regulamin normuje wyłącznie warunki dobrowolnego inicjowania i udziału społeczności lokalnej w realizowanych przez gminę inwestycjach, których wykonanie bez ich wsparcia nie byłoby możliwe w najbliższym czasie. Kompetencje w zakresie dysponowania środkami finansowymi ludności zostają mocą proponowanej uchwały przekazane Prezydentowi Miasta Leszna z zastrzeżeniem przedkładania Radzie Miejskiej Leszna corocznych sprawozdań o wielkości i  sposobie wykorzystania powierzonych przez mieszkańców środków.

 

 

 

Opracował:

 

Wydział Inwestycyjny


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.