Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wy???czenie grunt??w z produkcji rolnej

Wy???czenie grunt??w z produkcji rolnej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

Inwestor, przed otrzymaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania dokumentów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1205 ze zm.)
W przypadku:
a) gruntów rolnych, określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, wyłączenie z produkcji rolniczej może nastąpić po wydaniu d e c y z j i zezwalającej na takie wyłączenie, zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1205 ze zm.),
b) gruntów rolnych, określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV, IVa, IVb, V i VI przeznaczonych na cele nierolnicze, wydaje się z a ś w i a d c z e n i e stwierdzające, że grunt rolny nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej,
c) po uzyskaniu informacji od właściciela gruntu o faktycznym wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej wydaje się decyzję ustalającą należności i opłaty roczne, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Aby uzyskać decyzję lub zaświadczenie, o których mowa wyżej, należy:
1. Złożyć wniosek skierowany do Prezydenta Miasta Leszna.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia nie dołącza się załączników.
3. Do wniosku o wydanie decyzji dołącza się:
- w przypadku gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- projekt zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem z zaznaczonym w kolorze obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączania z produkcji rolnej oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni z rozbiciem wg klas i użytków, podpisem i opieczętowanym przez wykonawcę projektu,
- dokument stwierdzający umocowanie osoby składającej wniosek do działania na rzecz i w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Kazimierz Narloch
Informację wprowadził: Ma??gorzata W?siak
Opublikowany dnia: 2014-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.