Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/230/2004

Uchwa??a nr XXIII/230/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/230
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXIII/230/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział Warszawa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa  oświetlenia stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 

 

                                                                       § 1.

 

Rada Miejska Leszna działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wyraża zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Leszna umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa oświetlenia stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” do kwoty 2.000.000 zł. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Miasta Leszna na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji weksla.

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Miasta Leszna.

 

 

                                                                       § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

                                                                       § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XXIII/230/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział Warszawa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 

Podjęcie uchwały uzasadniają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania (Dz. U. Nr 5 poz. 48, z 2003r.), oraz „Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych”.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia i zasad wypełniania wniosku, składając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca dołącza zobowiązanie do zwrotu otrzymanej kwoty ze środków z dopłat wraz z odsetkami jeżeli wykorzysta je  niezgodnie z przeznaczeniem lub nie zakończy inwestycji w terminie określonym w  umowie. Przyznane przez MENiS środki z dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia objętego „Wnioskiem” są uruchamiane po podpisaniu przez wnioskodawcę umowy z bankiem działającym na rzecz i w imieniu MENiS.

 

 

 

Opracował:

 

Wydział Inwestycyjny
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.