Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/228/2004

Uchwa??a nr XXIII/228/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/228
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

Uchwała nr XXIII 228 /2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie:    zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wydatki bieżące –

             wypłatę dodatków mieszkaniowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć kredyt komercyjny w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) na sfinansowanie wydatków bieżących – wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2004 roku.

2.    Kredyt zaciąga się na lata od 2004 do 2006.

 

§ 2

 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.

 

§ 3

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy kredytu, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

 

§ 4

 

Spłata zaciągniętego kredytu komercyjnego nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXIII /228/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego

 

Rada Miejska uchwałą Nr XVI/146/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2004 zdecydowała o pozyskaniu środków na pokrycie deficytu budżetowego poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 3.000.000 zł.

Zwiększenia nieplanowanych dochodów powodują możliwość zmniejszenia wysokości zaciągniętego kredytu komercyjnego o kwotę 1.000.000 zł. Kredyt komercyjny w wysokości 2.000.000 zł będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków bieżących – wypłatę dodatków mieszkaniowych.

 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.