Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/275/2004

Uchwa??a nr XXV/275/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/275
Numer sesji: 25
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXV/275/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia  16 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  oraz  art. 4' ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości              i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. Z 2002 nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XIV/136/03 z dnia 4 grudnia 2003 roku                 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXV/275/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gmin. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje program dotyczący tych działań, zgodnie z art. 4' pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Przy opracowaniu programu uwzględniono wnioski zawarte w analizie badania pod nazwą „Postawy młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych” prowadzonego przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie.

Zadania ujęte w planie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wymagają pracy ciągłej, są zatem kontynuacją pracy rozpoczętej w latach ubiegłych.

Rada Miejska corocznie uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 02.12.2004 roku.

 

 

 

Opracowało:                                                                                       

Biuro ds. Uzależnień

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.