Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLII/564/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie przyj?cia ?Strategii Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014 - 2020?

UCHWA?A NR XLII/564/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie przyj?cia ?Strategii Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014 - 2020?

Numer uchwa??y: 564
Numer sesji: 42
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XLII/564/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia ”Strategii Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014 - 2020”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014 – 2020”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
Do UCHWAŁY Nr XLII/564/2014 RADY MIEJSKIE LESZNA z dnia 25 września 2014 roku.

w sprawie przyjęcia ”Strategii Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014 -2020”.

Strategia Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014 – 2020 powstała w wyniku zapotrzebowania środowisk tworzących kulturę w mieście na wyznaczenie kierunków działań, priorytetów działalności oraz konsolidację wszystkich podmiotów składających się na życie kulturalne Leszna.
Zapisy dokumentu zostały wypracowane w ramach realizowanego przez Miasto Leszno w partnerstwie z Centrum PISOP Projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” przez zespół składający się z przedstawicieli samorządu, instytucji kultury i organizacji pozarządowych powołany przez Prezydenta Miasta.
Strategia ma charakter otwarty i zakłada coroczne monitorowanie i dokonywanie oceny jej realizacji przy wykorzystaniu różnorodnych technik ( ankieta tradycyjna, internetowa, sondaż internetowy).
Strategia określa wizję stanu kultury w Lesznie w roku 2020 oraz wytycza kierunki strategiczne oraz cele operacyjne i kierunki działań, które pozwolą te wizję urzeczywistnić. Zawiera również opis istniejącej infrastruktury oraz oferty kulturalnej miasta a także opracowaną na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców opinię na temat tej oferty oraz oczekiwania i potrzeby w sferze kultury.Przygotował:
Wydział Kultury i Sportu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.