Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XLII/562/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie utworzenia odr?bnego obwodu g??osowania na obszarze Miasta Leszna w wyborach do rad gmin, rad powiat??w, sejmik??w wojew??dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor??w w??jt??w, burmistrz??w i prezydent??w miast, zarz?dzonych na dzie?? 16 listopada 2014r.

UCHWA?A Nr XLII/562/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie utworzenia odr?bnego obwodu g??osowania na obszarze Miasta Leszna w wyborach do rad gmin, rad powiat??w, sejmik??w wojew??dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor??w w??jt??w, burmistrz??w i prezydent??w miast, zarz?dzonych na dzie?? 16 listopada 2014r.

Numer uchwa??y: 562
Numer sesji: 42
Rok: 2014UCHWAŁA Nr XLII/562/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 września 2014 roku


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Leszna
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 12 § 4 i § 10-12 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Leszna, uchwala się co następuje:

§ 1

Tworzy się odrębny obwód głosowania na obszarze Miasta Leszna w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwód nr 1 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej – Wojewódzki Szpital Zespolony
- Leszno, ul. Jana Kiepury 45, dla wyborców przebywających w szpitalu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/562/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Leszna
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/386/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
w mieście utworzono 34 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i w Areszcie Śledczym.

Jednakże zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) obwody dla wyborców przebywających w szpitalu i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów, na wniosek prezydenta.

Z uwagi na to że w areszcie śledczym nie przebywa 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położony jest zakład, tworzy się tylko obwód głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.


Opracował:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna

Maciej DZIAMSKIInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.