Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/235/2004

Uchwa??a nr XXIII/235/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/235
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

 U C H W A Ł A  nr XXIII/235/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

              w sprawie:  nadania nazwy  ulicom.

     

 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/  uchwala  się co następuje;

 

 

§1

        

 

         Ulicom zlokalizowanym w Lesznie , w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego  nadaje się nazwę:

 

 

                                 GRECKA

                                 PORTUGALSKA

                                 IRLANDZKA

                                 AUSTRIACKA

                                 CYPRYJSKA

 

                                            

     Usytuowanie ulic w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

 

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§3

   

 

    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

    Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/235/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicom.

 

 

W związku z wydzieleniem nowych ulic na terenach przeznaczonych pod budownictwo w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego, istnieje potrzeba nadania nazw tym ulicom zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i  placom oraz numeracji nieruchomości /M.P. z dnia 12 lipca 1968 r./.

Nowym ulicom proponuje się nadać nazwy nawiązujące do nazw państw – członków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadą przyjętą w tym rejonie.

 

 

 

Opracował:

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.