Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/234/2004

Uchwa??a nr XXIII/234/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/234
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

 U C H W A Ł A nr XXIII/ 234/ 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

              w sprawie: nadania nazwy  ulicom.

     

 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/  uchwala  się co następuje:

 

§ 1

 

         Ulicom zlokalizowanym w Lesznie, w rejonie ulicy Henrykowskiej i Złotniczej nadaje się nazwę:

 

 

ŹRÓDLANA

USTRONIE

RZEMIEŚLNICZA

SUKIENNICZA

MEDALIERSKA

 

 

                                             

     Usytuowanie ulic w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

   

 

     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

     Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech  Rajewski

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/234/2004 z dnia 30 września 2004 roku w  sprawie nadania nazwy ulicom.

 

 

W związku z wydzieleniem nowych ulic na terenach przeznaczonych pod budownictwo w rejonie ulicy Henrykowskiej, istnieje potrzeba nadania nazw tym ulicom zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości /M.P. z dnia 12 lipca 1968 r./.

Części nowych ulic proponuje się nadać nazwy nawiązujące do nazw rzemiosł zgodnie zasadą obowiązującą w tym rejonie. Natomiast ulicę obejmującą nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, ze względu na osobliwe i szczególne usytuowanie w terenie, proponuje się nazwać „Ustronie”. Ulicy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji uzdatniania wody, proponuje się nadać nazwę „Żródlana”.

 

 

 

 

Opracował:

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.