Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2014 » Wybory samorz?dowe 2014 » Informacje dla wyborc??w niepe??nosprawnych » SPIS WYBORC??W

SPIS WYBORC??W


DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Leszna  najpóźniej do dnia 12 listopada 2014 roku może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania. Dotyczy to także wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy. (wniosek do pobrania na dole strony)

Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 25 sierpnia 2014 roku, nr ZPOW-703-294/14 Państwowej Komisji Wyborczej dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranych przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego stałego zamieszkania, nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Między 26 października a 10 listopada 2014 roku  każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy (do pobrania na dole strony).

Udostępnienie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo że dane wpisane we wniosku we wniosku róznią się od danych osoby wpiasanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na pismie.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Leszna

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wałowa 5 pok. 4

64-100 Leszno

Tel. 65-529-81-71

Pon. 7.30 do 16.00

Wt-pt. 7.30 do 14.30

Podstawa prawna: -

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Informacje dla wyborc??w niepe??nosprawnych
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Justyna D?bska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.