Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015 » SPIS WYBORC??W

SPIS WYBORC??W


DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Osoba uprawniona do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Leszna  najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 20 października 2015 roku może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania. Wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, przesyłką pocztową).

Wniosek do pobrania.

ŻOŁNIERZE pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 4 do 11 października 2015 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

(Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail).   

 

Urząd Miasta Leszna

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wałowa 5 pok. 4

64-100 Leszno

Tel. 65-529-81-71

Pon. 7.30 do 16.00

Wt-pt. 7.30 do 14.30

 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz 112, z poźn. zm) 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie spisu wyborców ( Dz. U.z 2015, poz. 5)
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015, poz. 1017).

 

 

 Udostępnienie spisu wyborców -Wymagane dokumenty

Spis osób uprawnionych do udziału w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej udostępniany jest między 21 a  8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 - 19 października 2015r. Każdy z uprawnionych do udziału w referendum może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 grudnia 2014 r.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory parlamentarne 2015
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Agnieszka Sztor
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2014-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-21
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.