Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/329/2005

Uchwa??a nr XXX/329/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/329
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA   nr XXX/ 329/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Leszna.

 

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami)w związku z art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U z 2000r. Nr 47 poz.544 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się 34 obwody głosowania i ustala ich siedziby zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XXII/247/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.06.2000r.

 

 

§ 4

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                    Wiceprzewodniczący

 

                                                                                  Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                  Franciszek TOMCZAK

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXX/ 329/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Leszna.

 

 

 

            Dotychczas obowiązujący podział miasta na obwody głosowania został ustalony w 2000 roku. Od tego czasu powstały nowe ulice oraz zwiększyła się liczba mieszkańców w niektórych obwodach. Zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ((t.j. Dz. U z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze Prezydenta RP (Dz. U z 2000r. Nr 47 poz.544) norma przedstawicielska w obwodzie głosowania wynosi od 500 do 3.000 mieszkańców. W naszym mieście została ona przekroczona w obwodzie nr 7 (Klub „KWADRAT”), gdzie wynosi 3.024 osoby oraz zbliżona w obwodzie nr 6 (Gimnazjum nr 8), gdzie wynosi 2.817 osób, w obwodzie nr23 (III Liceum Ogólnokształcące), gdzie wynosi 2.707 osób, w obwodzie nr 29 (Przedszkole nr 3), gdzie wynosi 2.812 osób oraz w obwodzie 30 (Przedszkole nr 7), gdzie wynosi 2.886 osób.

            W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna proponuje podział Miasta na 34 obwody głosowania.

 

Obwodami stałymi są obwody głosowania od nr 2 do nr 33, natomiast odrębnymi obwodami głosowania są obwody nr 1 (Wojewódzki Szpital Zespolony) i nr 34 (Areszt Śledczy), które tworzone są każdorazowo dla danych wyborów.

 

Opracowanie:

 

Urzędnik Wyborczy

Miasta Leszna

Antoni  MAZANKIEWICZ


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.